מרכזי הערכה לקבוצות

דינאמיקה קבוצתית הינה מבחן התנהגותי המשמש ככלי מרכזי בהערכת כישורים החברתיים ויכולת עבודה בצוות. מרכזים בחדר אחד מספר מועמדים, אשר יחולקו לקבוצות של 6-8 משתתפים. המועמדים יידרשו להתמודד עם משימות קבוצתיות וזוגיות המציגות בפניהם מצבים מורכבים. כל קבוצה תעבור תהליך מיוני באמצעות מבחן מצב. "מבחן המצב" יתוכנן בשיתוף נציגי הארגון, תוך שילוב נושאים הקשורים לתפקיד המיועד, ומעולם התוכן של הארגון.


  • מומלץ לשלב בעלי תפקיד מהארגון, באופן פעיל, בתצפית ובהערכה בעת "מבחני המצב".
  • בעלי התפקידים יעברו תדרוך מתאים ע"י המנהל המקצועי במכון "מיטב".
ליצירת קשר ובירור פרטים נוספים:
077-8001221/ 077-8001224
info@masterweb.co.il